POIDS Programul Operațional Incluziune si Demnitate Sociala 2021 - 2027

  • Prioritatea 1: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
  • Prioritatea 2: Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității – zona rurală
  • Prioritatea 3 Protejarea dreptului la demnitate socială
  • Prioritatea 4: Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces limitat la serviciile primare – PO 4
  • Prioritatea 5: Reducerea disparitatilor dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalti copii – PO 4
  • Prioritatea 6: Servicii de suport pentru persoane varstnice– OP 4
  • Prioritatea 7 Sprijin pentru persoanele cu dizabilitati – OP 4
  • Prioritatea 8: Servicii sociale si de suport acordate altor grupuri vulnerabile – OP 4
  • Prioritatea 9: Ajutorarea persoanelor defavorizate – OP 4
  • Prioritatea 10 – Asistență tehnică pentru facilizarea și fluidizarea managementului de program

Contacteaza-ma daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile