POCIDIF Programul Operațional Crestere Inteligenta, Digitalizare si Instrumente Financiare 2021 - 2027

  • P1 Susținerea și promovarea unui ecosistem de CDI atractiv și competitiv în RO
  • P 2 Digitalizare in administratia publica centrala, educație, cultură și mediu de afaceri
  • P 3 Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin utilizarea Instrumentelor Financiare

Contacteaza-ma daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile