PNS Planul National Strategic pentru Politica Agricola Comuna 2023 – 2027

 • PD-01 – Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS)
 • PD-02 – Sprijin redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (CRISS)
 • PD-03 – Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri
 • PD-04 – Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil
 • PD-05 – Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici (gospodăriile tradiționale)
 • PD-06 – Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști
 • PD-06 – Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști
 • PD-07 – Creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte
 • PD-08 – Măsură pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat
 • PD-09 – Sprijin cuplat pentru venit-Soia
 • PD-10 – Sprijin cuplat pentru venit-Lucernă
 • PD-11 – Sprijin cuplat pentru venit- Leguminoase pentru industrializare – mazăre de grădină, fasole boabe și fasole păstăi
 • PD-12 – Sprijin cuplat pentru venit-Cânepă
 • PD-13 – Sprijin cuplat pentru venit-Orez
 • PD-14 – Sprijin cuplat pentru venit-Sămânță de cartof
 • PD-15 – Sprijin cuplat pentru venit -Hamei
 • PD-16 – Sprijin cuplat pentru venit-Sfecla de zahăr
 • PD-17 – Sprijin cuplat pentru venit- Legume cultivate în câmp pentru consum în stare proaspătă sau destinate industrializării (tomate, castraveți, ardei, vinete)
 • PD-18 – Sprijin cuplat pentru venit-Legume cultivate în sere și solarii (tomate, castraveți, ardei, vinete)
 • PD-19 – Sprijin cuplat pentru venit- Fructe (prune, mere, cireşe, vişine, caise și piersice)
 • PD-20 – Sprijin cuplat pentru venit- Semințe pentru plante furajere
 • PD-21 – Sprjin cuplat pentru venit – vaci de lapte
 • PD-22 – Sprjin cuplat pentru venit- carne vită
 • PD-23 – Sprjin cuplat pentru venit – bivolițe de lapte
 • PD-24 – Sprjin cuplat pentru venit – ovine-caprine
 • PD-25 – Sprjin cuplat pentru venit pentru viermii de mătase

 • IS-LF-01 – Îmbunătățirea infrastructurii utilizate pentru planificarea și organizarea producției, ajustarea producției în funcție de cerere, în special în ceea ce privește calitatea și cantitatea, optimizarea costurilor
 • IS-LF-02 – Intervenții în sectorul fructelor și legumelor – Îmbunătățirea sau menținerea calității produselor, indiferent dacă acestea sunt proaspete sau procesate.
 • IS-LF-03 – Intervenții în sectorul fructelor și legumelor – Măsuri care vizează îmbunătățirea comercializării.
 • IS-LF-04 – Măsuri de prevenire și gestionare a crizelor pe piața fructelor și legumelor
 • IS-LF-05 – Intervenții în sectorul fructelor și legumelor – Măsuri de mediu și de adaptare a schimbărilor climatice
 • IS-LF-06 – Intervenții în sectorul fructelor și legumelor – Măsuri de formare profesională, (altele decât cele aferente prevenirii şi gestionării crizelor) şi de promovare produselor proaspete sau procesate.
 • IS-LF-07 – Intervenții în sectorul fructelor și legumelor – Cercetare și dezvoltare
 • IS-LF-08 – Intervenții în sectorul fructelor și legumelor – Îmbunătățirea competitivității pe termen mediu și lung în special prin modernizare.
 • IS-A-09 – Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori – Consultanță în apicultură
 • IS-A-10 – Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori – Promovarea apiculturii și a produselor apicole
 • IS-A-11 – Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori – Organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură
 • IS-A-12 – Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori – Achiziția de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii în vederea obținerii fagurilor artificiali
 • IS-A-13 – Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori – Achiziția de către formele asociative apicole de echipament pentru ambalarea mierii
 • IS-A-14 – Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei
 • IS-A-15 – Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din Uniune – Achiziționarea de matci și/sau familii de albine pentru apicultura
 • IS-A-16 – Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din Uniune – Achiziționarea de produse proteice solide pentru familii de albine de către stupinele de elită și multiplicare
 • IS-A-17 – Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din Uniune – Achiziționarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare
 • IS-A-18 – Raționalizarea transhumanței/stupăritului pastoral – Achiziționarea de cutii noi în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral
 • IS-A-19 – Raționalizarea transhumanței/stupăritului pastoral – Achiziționarea de accesorii apicole
 • IS-A-20 – Raționalizarea transhumanței/stupăritului pastoral – Achiziționarea de unelte apicole și echipamente de protecție
 • IS-A-21 – Raționalizarea transhumanței/stupăritului pastoral – Achiziționarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie – remorcă apicolă/pavilion apicol și mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral
 • IS-A-22 – Îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piață
 • IS-V-23 – Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole
 • IS-V-24 – Investiții în active corporale și necorporale
 • IS-V-25 – Asigurarea recoltelor
 • IS-V-26 – Acțiuni de informare
 • IS-V-27 – Promovarea enoturismului
 • IS-V-28 – Promovarea și comunicarea efectuată în țări terțe
 • IS-V-29 – Investiții în active corporale și necorporale menite șă sporească durabilitatea producției de vin

 • DR-01 – Agro-mediu și climă – Pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV)
 • DR-02 – Agro-mediu și climă – Culturi verzi
 • DR-03 – Agro-mediu și climă – Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon
 • DR-04 – Agricultură ecologică – conversie
 • DR-05 – Agricultură ecologică – menținerea certificării
 • DR-06 – Bunăstarea animalelor
 • DR-07 – Silvo-mediu și climă
 • DR-08 – Împădurire – întreținere și îngrijire suprafețelor împădurite
 • DR-09 – Zone afectate de constrângeri naturale – Zona Montană
 • DR-10 – Zone afectate de constrângeri naturale semnificative
 • DR-11 – Zone afectate de constrângeri naturale specifice
 • DR-12 – Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor recent instalați
 • DR-13 – Investiții în exploatațiile pomicole
 • DR-14 – Investiții în producția primară în sectorul legume și/sau cartofi
 • DR-15 – Investiții în producția primară în sectoarele hamei, flori și struguri de masă
 • DR-16 – Investiții în producția primară în sectorul zootehnic
 • DR-17 – Investiții în condiționarea, procesarea și marketingul – produselor agricole și pomicole în afara exploatației
 • DR-18 – Investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare și produse transformate, altele decât cele prevăzute în Anexa 1 a Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene
 • DR-19 – Investiții în tehnologii forestiere care îmbunătățesc reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere
 • DR-20 – Modernizarea infrastructurii de irigații
 • DR-21 – Înființarea sistemelor de irigații
 • DR-22 – Crearea/modernizarea infrastructurii de acces agricolă
 • DR-23 – Crearea/modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural
 • DR-24 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
 • DR-25 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
 • DR-26 – Contribuții financiare la plata primelor de asigurare
 • DR-27 – Instrumentul national de sprijin al fermierilor afectati de pierderi ale productiei agricole
 • DR-28 – Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol/pomicol
 • DR-29 – Cooperare și inovare în agricultură prin intermediul grupurilor operaționale PEI
 • DR-30 – LEADER – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității
 • DR-31 – Transfer de cunoștințe
 • DR-32 – Consiliere în afaceri agricole

Contacteaza-ma daca esti interesat de Fonduri Nerambursabile