Creșterea competitivității și calității serviciilor prestate de SC BL RALCONS SRL prin realizarea unui software integrat de evaluare a eficienței activității

S.C. BL RALCONS S.R.L., în calitate de beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar au semnat în data de 16.03.2018 contractul de finanțare nr. 1470 pentru proiectul „Creșterea competitivității și calității serviciilor prestate de SC BL RALCONS SRL prin realizarea unui software integrat de evaluare a eficienței activității”, cod SMIS 109150.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axă prioritară 2 : „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1„Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Proiectul a fost implementat în județul Constanța, Municipiul Constanța, pe o perioadă de 57 de luni (respectiv între 10.12.2016 și 31.08.2021). Valoarea totală a proiectului este de 860.556,24 lei, din care 489.324,60 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională, 86.351,40 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar 284.880,24 lei este contribuția beneficiarului.

Scopul proiectului este dezvoltarea activităților prestate de BL RALCONS, care să contribuie la creșterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor alternative, precum și la creșterea competitivității firmei, iar obiectivele specifice sunt: creșterea numărului de servicii prestate cu minim 1 serviciu și crearea unui loc de muncă. 

Rezultatele proiectului sunt: s-au achiziționat echipamente informatice de ultimă generație (1 server, 3 laptopuri, 1 imprimantă, 1 scanner, 1 tastatură Braille), 1 software și s-a creat 1 loc de muncă.

Relații suplimentare pot fi obținute de la sediul social al firmei, Municipiul Constanța, Municipiul Constanța, str. C-tin Brătescu nr.5, parter, ap.2, judeţul Constanţa, sau la numărul de telefon 0741206408.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.rofacebook.com/inforegio.ro